Aleris hemtjänst i Södertälje väljer att inte förlänga hemtjänstavtalet

Aleris kommer att lämna över den hemtjänstverksamhet som vi drivit i Södertälje sedan 2007 till kommunen.

- Det viktigaste nu är att övergången blir trygg och bra för de äldre och för våra medarbetare. Därför är positivt att det blir en verksamhetsövergång till Södertälje kommun, eftersom det innebär att medarbetarna behåller sina villkor och att kunderna hamnar i trygga händer, säger Dennis Selsborg, affärsområdeschef för Aleris hemtjänst.

Aleris hemtjänst i Södertälje har varit mycket uppskattad och i de brukarundersökningar som gjorts har Aleris fått högst betyg av samtliga utförare i Södertälje kommun. Att Aleris väljer att sluta bedriva hemtjänst i kommunen beror på att ersättningsnivåerna inte är förenliga med Aleris kvalitetskrav och vårt behov av att ha en sund ekonomi.

- Detta är inget enkelt beslut. Men vi har under flera år dragits med omfattande underskott, i fjol på över 1 miljon kronor, vilket inte är hållbart. Aleris vill kunna investera i sina verksamheter och utveckla dem för att fortsätta hålla högsta möjliga kvalitet. Vi har fortsatt trots röda siffror för att vänta in kommunens nya ersättningssystem. När det nu kommer så ser vi att det tyvärr inte förbättrar förutsättningarna, säger Dennis Selsborg.

- Jag vill tacka alla våra medarbetare som gjort Aleris Hemtjänst i Södertälje till den fina verksamhet den är och så klart de äldre som vi haft förmånen att få ha som kunder. Jag vill också tacka Södertälje kommun, som vi haft ett gott samarbete med och som precis som vi har tagit ansvar för äldre och medarbetare när vi nu avslutar, säger Dennis Selsborg.

Verksamhetsövergången som sker den 30 november 2017 berör totalt 130 äldre och ca 60 medarbetare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, 0706-827123

Till toppen av sidan