Aleris hjärtsjukvård i Bollnäs bland landets bästa

Aleris Specialistvård Bollnäs hamnar på tredje plats i Swedehearts nationella kvalitetsindex för omhändertagande och uppföljning av hjärtpatienter. Årets ranking visar att sjukhusets systematiska förbättringsarbete ger resultat, framförallt inom eftervården.

- Vi är oerhört målinriktade och följer hela tiden upp vårt arbete, så att vi direkt kan sätta in nödvändiga åtgärder som ständigt förbättrar och utvecklar vår hjärtsjukvård, säger Birgitta Dackell, verksamhetschef Medicin vid Aleris Specialistvård i Bollnäs och Söderhamn.

- Jag är väldigt stolt över den hjärtsjukvård vi bedriver och årets tredje plats i Swedehearts kvalitetsindex är ett kvitto på dess höga kvalitet. Det är glädjande att även hjärtsjukvården i Gävle ligger mycket väl till, vilket visar på det goda samarbete som finns mellan Region Gävleborg och Aleris, säger Elisabeth Winsjansen, chef för Aleris Specialistvård och Primärvård i Bollnäs.

Swedeheart är ett nationellt kvalitetsregister inom hjärtsjukvård och rankar 70 av landets akutsjukhus. Hjärtindexen baseras på elva mått, bland annat tiden det tar att inleda behandling för att öppna kärlen som satts igen hos hjärtinfarktpatienter till tid för röntgen samt uppföljning av eftervården.

Personal med hög kompetens en nyckelfaktor

Hjärtsjukvården vid Aleris Specialistvård Bollnäs har rankats högt i flera år, men i 2015 års slutrapport stiger man ytterligare, från femte till tredje plats. Ett långsiktigt utvecklingsarbete ligger bakom det fina resultatet där högspecialiserade hjärtsjuksköterskor och kontinuerlig utbildning av läkarna, framförallt på akuten, är två framgångsfaktorer.

För en optimal hjärtsjukvård måste hela vårdkedjan fungera, från det akuta skedet till uppföljning. I Swedehearts rapporter kan man dock år efter år se att framförallt eftervården är den stora utmaningen, och där utmärker sig Bollnäs genom att ligga i topp på tre av fem parametrar. Bland annat visar 2015 års kvalitetsindex att över 90 procent av de hjärtinfarktspatienter som kommer in till Aleris Specialsitvård Bollnäs slutar röka inom ett år.

- Patienter som drabbas av en hjärtinfarkt måste ofta göra radikala förändringar i livet, där rökning kan vara en av dem. Men tack vare tidig och framförallt tydlig information samtidigt som vi erbjuder hjälp och stöd via en hjärtsjuksköterska, lyckas de flesta. En livsförändring som kan rädda liv, säger Birgitta Dackell.

Swedehearts årsrapport för 2015.
För mer information, kontakta:

Birgitta Dackell, verksamhetschef Medicin, Aleris Specialistvård Bollnäs och Söderhamn, 070-350 32 15
Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, 070-6827123

Till toppen av sidan