Aleris in i vårdval mot långvarig smärta och utmattning

Aleris Smärt-och stresscenter är från och med den 1 oktober auktoriserat inom Stockholms läns landstings vårdval för patienter som lider av långvarig smärta eller utmattningssyndrom.

En stor grupp svenskar lider av långvarig smärta och utmattningssyndrom. För att öka valfriheten och skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet och en bättre vård har Stockholms läns landsting beslutat att införa vårdval gällande rehabilitering av dessa patienter.

Som en av vårdgivarna i södra Stockholmsområdet har Aleris Smärt- och stresscenter vid Aleris Specialistvård Nacka auktoriserats för vårdvalet. Aleris Smärt- och stresscenter är mer känt under det tidigare namnet Ryggcentrum och har under drygt tio år bedrivit framgångsrik rehabilitering av patienter med långvariga rygg- och nackbesvär.

- Vi arbetar i effektiva team. Utifrån patientens specifika besvär och behov lägger vi i samråd med patienten upp personliga rehabiliteringsplaner. Patienten har kontinuerlig kontakt med sitt rehab-team, som består av läkare, sjukgymnast och psykolog, säger Catarina Törnqvist, verksamhetschef vid Aleris Smärt- och stresscenter.

Vid Aleris Smärt- och stresscenter är bland annat tre läkare, fem psykologer och tre sjukgymnaster verksamma, samtliga med specialistkompetens. Dessutom finns naprapater, socionom, patientkoordinator och friskvårdare vid enheten.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Catarina Törnqvist, verksamhetschef Aleris Smärt- och stresscenter, 0706-045411 Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan