Aleris kommenterar SvD:s artikel (30/9) om utslussningsboende inom Aleris

SvD formulerar sig som att artikelns belopp gäller en lägenhet som Mölndals kommun betalar för. Men det som kommunen anlitar Aleris för är insatserna som hjälper unga till en bra start i Sverige.

Precis som när en kommun betalar för en äldre person som bor på ett äldreboende är inte kostnaden en "hyra" utan en omvårdnadsinsats. Det är alltså missvisande att som i artikeln beskriva kommunens utgifter som en hyreskostnad.

Ersättning till Aleris styrs av ramavtal med de kommuner som anlitar bolaget. Ramavtalen är offentliga handlingar. Ersättningen i avtal gällande utslussning av ensamkommande ungdomar är mellan 1 220 och 1 490 kronor per dygn, beroende på kommun. Detta kan till exempel jämföras med ersättningen på mellan 1 600 och 2 200 kronor per person och dygn inom äldreomsorgen. De 60 000 kronor per månad som SvD hänvisar till gäller en enskild individ med större vårdbehov. En normal ersättning är cirka 45 000 kronor per månad. Ersättning för utslussning av ensamkommande ungdomar är alltså ingen hyreskostnad, utan täcker alla utgifter inklusive mat, praktik, coachhjälp och andra aktiviteter. Ibland är vårdbehovet större på grund av individens behov. Utvärderingar visar att Aleris arbetssätt har god effekt. De som bott hos Aleris har i hög utsträckning relevant sysselsättning (utbildning eller arbete) och eget boende.

Detta utgör en mindre del av Aleris verksamheter inom vård och omsorg. Läs mer om hela Aleris utbud här.

Till toppen av sidan