Aleris kommenterar Välfärdsutredningens slutbetänkande

Ilmar Reepalu har i dag överlämnat Välfärdsutredningens slutbetänkande till regeringen. Aleris VD Alexander Wennergren Helm anser att frågan i grunden handlar om synen på den svenska modellen.

- När nu hela utredningen är levererad är det ett bra tillfälle att sammanfatta vad denna fråga egentligen handlar om. Antingen tror man att planekonomi och monopol kommer att skapa det som krävs för att utveckla den vård och omsorg som ska ta hand om allt fler äldre och sjuka. Eller så ser man att det är med den svenska modellen, med en konkurrensutsatt men reglerad marknad, som vi tillsammans ska lösa de utmaningar som vi står inför, säger Alexander Wennergren Helm.

- Vi läser dagligen om läkare och sjuksköterskor som lämnar sjukvården. Det behövs i stället fler som arbetar i vården och de behöver fler, inte färre arbetsgivare att välja mellan. Vi vet att våra äldre blir allt fler. De behöver fler moderna äldreboenden, inte färre. Vi ser patienter som hamnar i växande vårdköer. De behöver mer sjukvård, inte mindre. Sjukvården och omsorgen har begränsade resurser. Därför behöver vi använda våra skattepengar så effektivt som möjligt för att kunna bidra till bästa möjliga livskvalitet för äldre och sjuka. I Sverige har vi därför hittills valt den reglerade marknadsekonomin framför planekonomi och monopol. 

- Ilmar Reepalu resonerar som att man både kan äta upp kakan och ha den kvar. Tyvärr fungerar inte verkligheten så. Motsatsen till vinst är förlust och förluster över tid innebär att verksamheter inte kan fortsätta. Det är också viktigt att komma ihåg att vinst är det som blir över i välskötta verksamheter och som bland annat används för att investera i allt från medarbetare till ny utrustning och utveckling av nya smarta arbetssätt. Det vill säga allt det som krävs för att vi ska fortsätta vidareutveckla en sjukvård och omsorg i världsklass. Och som alla har rätt till i tid och utan köer.

 

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, 0706-827123

Till toppen av sidan