Aleris kommenterar medierapportering angående ensamkommande unga flyktingar

Ett antal media rapporterar om Aleris verksamhet för unga flyktingar och Aleris vill därför lämna följande kommentarer

  • Vi har förståelse för den upprördhet som kan finnas utifrån den rapportering som varit. De ersättningar som rapporterats har kopplats till kostnader för lägenheter. Detta är inte en rimlig beskrivning då majoriten av de kostnader som Aleris har är utgifter för medarbetare som ger kvalificerad omsorg för att de unga ska få en bra start i Sverige, säger Anne-Marie Svensson, VD för Aleris Omsorg.
  • Aleris har avtal med kommuner för två stödformer, ungdomar i utslussningslägenheter och i öppenvård
  • I utslussningslägenheter bor ungdomar som behöver vuxenstöd för att växa upp och integreras. En för den unge väl känd medarbetare stöttar den unge till kontakter, aktiviteter, praktikplats, transporter och utbildning. Vidare finns medarbetare tillgängliga dygnet runt för den unge. En plats kostar mellan 1 200-1 495 kronor per dygn. Av detta är cirka 20% hyra, 40% vuxenstöd/personalkostnader och resten kostnader till ungdomen, som mat, kläder, fritid
  • I Aleris Omsorgs öppenvård finns unga som behöver extra stöd. Denna öppenvård sker på uppdrag av kommunerna. Kostnaden beror på vilket stöd den enskilde behöver. Med ett pris på 1 750/dag är cirka 15% hyra, cirka 50% personalkostnad och resterande övriga kostnader. Utvärderingar visar att de unga klarar sig väl i samhället efter avslutad öppenvård.
  • Det förekommer en diskussion om vinstnivåerna i denna typ av verksamhet och där är Aleris öppna. Under 2014 låg vinstnivån kring 0 procent av omsättningen. Under 2015 kommer den sannolikt att bli cirka 5-6 procent. Detta är i nivå med Aleris Omsorg som helhet.
Till toppen av sidan