Aleris kommenterar betänkandet ”Ordning och reda i välfärden”

Aleris vill bidra i det viktiga arbetet för ökade krav på tillstånd, kvalitet och uppföljning i vård och omsorg.

I dag överlämnar den särskilde utredaren Ilmar Reepalu betänkandet ”Ordning och reda i välfärden” till civilminister Ardalan Shekarabi. Nedan kommenterar Liselott Kilaas, vd och koncernchef för Aleris, betänkandet.

"Aleris har i mer än tio års tid varit med och utvecklat den svenska vården och omsorgen. I nära samverkan med kommun- och landstingspolitiker har vi fått förtroendet att bidra till hälsa och trygghet för äldre och sjuka. För att leva upp till det förtroendet har vi investerat långsiktigt i modern teknik och FoU och våra medarbetare har arbetat hårt för att utveckla vår sektor. Det är därför med sorg och frustration som vi ser att regeringens utredare nu lägger fram förslag som i praktiken skulle omöjliggöra för oss att fortsätta det arbete som vi i dag bedriver på cirka 300 platser i Sverige. Signalen från utredaren är tydlig: Vi och våra 5 500 medarbetare, från Boden i norr till Simrishamn i söder, är inte längre önskvärda.

Samtidigt vet vi att pragmatiska politiker i landsting/regioner och kommuner, precis som vi, ser att privat driven verksamhet bidrar till valfrihet, utveckling och kvalitet. Det är också allt fler politiker på riksnivå som pekat på behovet av striktare kvalitetskrav. Vi är helt eniga med dem. Aleris ställer sig därför bakom tankarna i de förslag som förts fram avseende ökade kvalitetskrav och mer av uppföljningar som görs publika. Den som inte sköter sitt åtagande gentemot patienter och äldre har inte i välfärden att göra. Det gäller såväl offentliga som privata utförare. Vi säger därför ja till krav på ackreditering/auktorisation för den, oavsett driftsform, som vill bedriva sjukvård och omsorg, konkreta krav på kvalitet och tydliga sanktioner mot den utövare som inte klarar kraven. Aleris vill bidra på alla de sätt som vi kan med att arbeta fram dessa kvalitetskrav”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, +46 706 82 71 23

Till toppen av sidan