Aleris kraftsamlar och tillsätter Sverigechef

Karin Kaloczy har utsetts till chef för Aleris verksamhet i Sverige. Hon blir också chef för den nya divisionen Sjukvård.

Karin Kaloczy har varit verksam inom Aleris sedan 2011, senast som chef för division Diagnostik. Aleris slår nu samman divisionerna Diagnostik och Healthcare till en gemensam division med namnet Sjukvård, i vilken 2 400 av Aleris totalt 4 700 medarbetare i Sverige kommer att vara verksamma.

– Svensk sjukvård har länge lidit av stuprörstänkande. Genom att divisionerna nu går samman kan Aleris erbjuda helhetslösningar med allt från primärvård och sjukhusvård till diagnostik. Vi vet också att en sammanhållen sjukvård efterfrågas av såväl patienter som landsting, säger Karin Kaloczy, chef för Aleris Sverige.

Bättre förutsättningar att bli ledande

Organisationsförändringen innebär att Aleris i Sverige nu har två divisioner – Sjukvård och Omsorg. Den senare driver bland annat äldreomsorg och verksamheter inom psykisk hälsa. Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris, anser att den nya organisationen ytterligare förbättrar förutsättningarna för att göra Aleris till den ledande kvalitetsaktören inom vård och omsorg i Skandinavien.

– Genom att införa en landsorganisation i Sverige, som är Aleris största marknad, gör vi en tydlig kraftsamling. Den nya organisationen innebär att vi får vi en tydligare styrning och ett sammanhållet resultatansvar, säger Liselott Kilaas.

Karin Kaloczy är 48 år, utbildad civilekonom och har haft ett flertal ledande befattningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, bland annat på Diaverum och Capio.

Till toppen av sidan