Aleris lämnar hemvården i Uppsala

Den 23 december upphör Aleris att driva hemvård i Uppsala kommun. Samtliga cirka 330 brukare kommer att erbjudas att välja ny utförare.

Bakgrunden till att Aleris lämnar hemvården i Uppsala är kommunens ersättningssystem. Detta ger inte utrymme för att långsiktigt bibehålla den kvalitet som Aleris har, och samtidigt nå en ekonomi i balans. Trots ett omfattande och långvarigt åtgärdsprogram inom hemvården i Uppsala ser inte Aleris att kvalitetsnivå och sund ekonomi är förenliga under nuvarande förutsättningar.

– Jag beklagar att våra brukare nu måste välja annan utförare av hemvård. Men Aleris driver inte verksamheter vidare som inte kan leva upp till våra kvalitetskrav. Hög kvalitet är helt avgörande för att brukare och anhöriga ska känna trygghet med oss. Kraven på kvalitet är också viktiga för att våra medarbetare ska kunna göra ett bra arbete och känna tillfredsställelse, säger Anne-Marie Svensson, VD för Aleris Omsorg.

– Ekonomisk balans är en förutsättning för de investeringar som krävs för att utveckla omsorgen och satsa på personal och ny utrustning, säger Anne-Marie Svensson.

Aleris avveckling av hemvården i Uppsala innebär att cirka 90 medarbetare blir övertaliga.

Förhandlingar pågår med de fackliga organisationerna.

För ytterligare frågor

Vänligen kontakta: Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan