Aleris lämnar remissvar till Välfärdsutredningen

Aleris vill bidra till välinformerade beslut rörande sjukvård och omsorg. Här kan du läsa Aleris remissvar till Välfärdsutredningen.

Aleris tar aldrig partipolitisk ställning. Däremot är det vårt ansvar att bidra till att politiker fattar så välgrundade beslut som möjligt i frågor som rör vår bransch, våra medarbetare, vårt företag, våra patienter, brukare och äldre. Här kan du läsa det remissvar som vi lämnat till Välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden”, SOU 2016:78

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, +46 706 82 71 23

Till toppen av sidan