Aleris ökar satsningen på forskning och utveckling

Den FoU-fond som inrättades inom Aleris 2013 blir nu permanent.

- Vi måste öka takten när det gäller nytänkande och innovation om vården och omsorgen ska klara de utmaningar som våra skandinaviska länder står inför. Förändringarna måste ske brett, från införande av ny teknik och nya metoder till nya och mer effektiva arbetssätt, och förändringarna måste ske på alla nivåer, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond instiftades av företagets koncernledning 2013 för att under fyra år ge stöd åt verksamhetsnära forskning som på ett konkret sätt bidrar till förbättringar för patienter, boende och klienter. Intresset för att söka medel har varit mycket stort och hittills har 64 projekt beviljats anslag ur fonden. Projekten avspeglar hela den bredd som finns inom Aleris och ett antal av dem har lett till resultat som kunnat implementeras i företagets verksamheter.

Nu övergår alltså Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond från att vara ett fyraårigt projekt till att bli en permanent del av företagets satsning på innovation och nytänkande. Fonden kommer fortsättningsvis att årligen dela ut cirka 2,5 miljoner kronor.

- FoU-fonden fungerar som en katalysator som gör att ny kunskap och goda idéer föds och får spridning inom Aleris men också sprids till andra aktörer. När vi ser hur fonden skapar nytta för dem som använder Aleris tjänster då vet vi att detta är mycket väl investerade pengar, säger Liselott Kilaas. 

Till toppen av sidan