Aleris öppnar toppmodern specialistvård i Ängelholm

Behovet av ortopedi och ryggkirurgi är stort i den södra sjukvårdsregionen. Aleris utökar nu verksamheten i Ängelholm för att korta väntetider och erbjuda fler patienter en högklassig sjukvård.

Nya Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus innehåller två nya toppmoderna operationssalar godkända för implantatkirurgi samt ytterligare en sal för mindre kirurgi som kan göras i lokalbedövning. Operationssalarna kompletteras med en helt ny vårdavdelning för tio inneliggande patienter samt en öppenvårdsmottagning där man kan ha upp till sex läkarmottagningar per dag samt sjukgymnastmottagning och sjuksköterskemottagning.

- Verksamheten i Ängelholm är ett föredöme inom Aleris. Här jobbar ett sammansvetsat team som är självgående, alltid har fokus på patienterna och på förbättringar som ökar kvalitet och effektivitet. Det är så vi måste jobba för att korta vårdköerna och få mer för varje satsad krona i sjukvården, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef för Aleris.

- Vi på ortopedkliniken i Ängelholm har alltid jobbat med fokus på hög kontinuitet och kvalitet, vilket gjort att patienterna känt sig väl omhändertagna. Under åren i privat regi har vi dessutom ökat effektiviteten markant. Vi trivs med varandra och har en mycket låg personalomsättning. Ett stort patientflöde innebär också goda möjligheter till klinisk forskning vilket resulterat i delaktighet i flera publicerade artiklar i medicinska tidskrifter de senaste åren. Aleris satsning i Ängelholm är ett kvitto på att vi ligger i framkant och öppnar möjligheter att utöka med annan specialistvård på kliniken, säger Anders Kjellin, verksamhetschef för Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus.

Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus planerar att operera cirka 2 000 patienter per år och har hittills genomfört ungefär hälften av all planerad ryggkirurgi i Region Skåne. Enheten har ett 7-årigt vårdgarantiavtal med Region Skåne som innebär att patienter som fått vänta längre än vårdgarantins 90 dagar kan få hjälp i Ängelholm. Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus kommer också att ta emot patienter med privata sjukförsäkringar inom ortopedi och ryggkirurgi samt ha möjlighet att operera patienter från andra länder via avtal med Skåne Care. Även andra landsting/regioner än Skåne kan hänvisa patienter till Ängelholm.

Satsningen på Aleris Specialistvård Ängelholms sjukhus innebär en investering på cirka 60 miljoner kronor. Arbetet med att starta verksamheten har drivits i nära samverkan med Hälsostaden.

För vårdutbud och kontaktuppgifter: https://www.aleris.se/har-finns-vi/angelholm/aleris-ortopedi-angelholm/

För information om Hälsostaden: http://www.halsostaden.se/

För ytterligare information vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

 

Till toppen av sidan