Aleris satsar inom specialistvård i Umeå

Aleris uppskattade specialistvårdsverksamhet i Umeå kommer under 2018 att flytta till nya moderna lokaler och utvidgas med en mängd nya medicinska specialiteter samt inom diagnostik med en magnetkamera. I samband med flytten ändras namnet till Aleris Specialistvård Renmarkstorget.

- Med Umeå som bas kan Aleris komplettera utbudet av specialistsjukvård och röntgen i Norrland och göra att färre behöver åka söderöver för att få vård. Vi ska skapa en arbetsplats där medarbetare kan utvecklas och få använda hela sin kompetens och sitt engagemang, säger Per-Anders Enquist, verksamhetschef för Aleris Specialistvård Renmarkstorget. 

- Med satsningen på Aleris Specialistvård Renmarkstorget i Umeå ökar vårdutbudet och förutsättningar skapas för att väntetider och köer kan kortas. Aleris har stor vana av att samverka med den offentliga sjukvården bland annat i Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Skåne och vi vill bidra på samma sätt i Västerbotten, säger Karin Kaloczy, VD Aleris sjukvård i Sverige.

På de 1 300 kvadratmetrarna kommer cirka 25 personer att arbeta, varav ett 15-tal läkare. Vårdutbudet ska omfatta bland annat magnetkamera för diagnostik, ortopedi, ryggkirurgi, allmänkirurgi, öron näs och hals, hjärtsjukvård, gynekologi, urologi, hudsjukdomar, allmänmedicin, hälsokontroller, vaccination, intyg och plastikkirurgi. Aleris Specialistvård Renmarkstorget kommer också att ha en magnetkamera för röntgen. Därigenom skapas förutsättningar för att bygga vårdkedjor.

Aleris Specialistvård Renmarkstorget i Umeå planeras att öppnas i maj-juni 2018.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123 

Till toppen av sidan