Aleris stödjer Röda Korsets kamp mot ebola

Över 2 000 människor har mist livet i det största ebola-utbrott som världen hittills skådat. Aleris har därför beslutat att skänka motsvarande 100 000 norska kronor till norska Röda Korset, som arbetar med att bekämpa ebola-viruset i Västafrika.

- Vi har alla ett ansvar att engagera oss och hjälpa när vi ser den humanitära katastrof som nu utspelar sig i Västafrika. Vi som arbetar i Aleris vill därför ge ett litet bidrag till Röda Korsets livsviktiga arbete mot ebola, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

Norska Röda Korset har nyligen sänt två sjukvårdsutbildade personer till internationella Röda Korsets team på runt 30 personer i Sierra Leone. Teamet arbetar med smittskydd och behandling av ebola-sjuka på Kenema Ebola Treatment center, en nystartad isoleringsavdelning i Kenema-distriktet, som är ett av de hårdast drabbade områdena.

- Eftersom behoven är stora hoppas Röda Korset i Norge kunna sända ut ytterligare personal under de kommande veckorna. Stödet från Aleris kommer väl till pass i det arbetet, säger Åsne Havnelid, generalsekreterare för Röda Korset i Norge.

Ytterligare stöd från Röda Korset i Norge kommer i huvudsak att gå till teknisk support, mobilisering av lokalsamhället och informationsinsatser kring hur smittan kan begränsas. Norska Röda Korset stödjer också starten av Röda Kors-föreningar i Guinea, Sierra Leone och Liberia, samt mobiliserar tusentals frivilliga i arbetet mot ebola. Röda Korset delar även ut skyddsutrustning för att minska smittspridningen.

Internationella Röda Korset arbetar tillsammans med vårdpersonal från Kenema med att behandla dem som redan blivit sjuka och för att hindra spridning av ebola. I Kenema bidrar Röda Korset med ett medicinskt team på 24 personer. I teamet ingår medicinsk och psykosocial personal, samt hälsoexperter. Dessa utbildar lokal vårdpersonal och frivilliga som genomför förebyggande insatser, spårar smittande och ser till att döda begravs på ett värdigt sätt. Röda Korset samverkar också med andra hjälporganisationer, som Läkare utan gränser, FN och WHO.

Läs mer om ebola-utbrottet på WHO:s hemsida:

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en

Aleris och Röda Korset

Aleris har ett långsiktigt partnerskap med Röda Korset i Norge sedan 2007, och med Röda Korset i Danmark sedan 2013. I Sverige stödjer Aleris från och med 2014 den ideella organisationen Hand in Hand, Sverige, som bedriver verksamhet i Indien och Afrika. Fokus for Aleris engagemang är aktiviteter som stödjer hälsa och omsorg.

Till toppen av sidan