Aleris uppmärksammar Nobelveckan

Mängder av aktiviteter i verksamheterna men också två kunskapsseminarier. Aleris uppmärksammar i år Nobelveckan extra stort.

Nobelfirande är något av en tradition på Aleris drygt 30 äldreboenden. Äldre och medarbetare samlas för att äta och dricka gott under festliga former, men också för lära sig mer om Alfred Nobel och läsa litteraturpristagare. I år blir det lite extra fokus på musik, då litteraturpristagaren ju för första gången går att avnjutas med sång.

Utöver det som händer inom äldreomsorgen arrangerar Aleris också två seminarier kring dagsaktuella frågor: den psykiska hälsan för ensamkommande barn och unga som flytt till vårt land och hur digitaliseringen av vården kan användas i patientens tjänst. Media är välkomna att närvara vid båda seminarierna.

- Alfred Nobel bidrog genom sina många uppfinningar och sitt testamente till att driva samhällsutvecklingen framåt. På samma sätt vill Aleris vara med och skapa förutsättningar för innovationer och nya metoder som gör livet bättre för alla som kommer till oss och som förbättrar hela samhället, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

- Förutom att nytänkande och innovation är en del av den ständiga utvecklingen inom vårt företag så har Aleris också sedan 2013 en Forsknings- och utvecklingsfond. Fonden delar årligen ut 2,5 miljoner kronor till projekt som bedriver verksamhetsnära forskning och utveckling med stor nytta för patienter, brukare och klienter. 

Seminarium: Vad hjälper ensamkommande unga att bearbeta trauma? I ny forskning beskriver ungdomarna själva vad som fungerar

Många ensamkommande flyktingungdomar har upplevt stor stress och/eller bär på starka trauman. Detta är erfarenheter som de unga måste få hjälp att hantera. Inom ramen för en studie som fått stöd av Aleris Forsknings- och utvecklingsfond och som genomförts i samarbete med FoU Nordost i Stockholm och Rädda Barnen har flyktingungdomar intervjuats kring sina strategier för välbefinnande. Studien är unik genom att den så tydligt utgår från ungdomarnas situation och erfarenheter. 

Datum: 6 december 2016
Tid: 14.00-15.40 
Plats: Josabethsalen, Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Olivecronas väg 5

Medverkande
Isabel Andersson, chef Stöd och boende för unga, Aleris, Riitta Eriksson, forskare FoU Nordost, Stockholm, Pernilla Rempe Sjöstedt, psykolog, Rädda Barne, Ali Reza, som flytt utan föräldrar till Sverige, Christina Wahlström, hållbarhetsspecialist Skandia, Anna Rantala Bonnier (FI), ledamot socialnämnden och kommunfullmäktige, Stockholms stad.

Seminarium: Hur gör vi digitaliseringen till patienternas och medarbetarnas bästa vän?

Hur kan digitaliseringen skapa en verkligt patientvänlig sjukvård? Hur kan den nya tekniken användas för att motivera patienter till en bättre hälsa och öka samverkan mellan omsorg och sjukvård? Vi kommer att ta del av erfarenheter från ett pilotprojekt som bedrivs inom ramen för Forum för Välfärd i södra Hälsingland bland annat vid Aleris Specialistvård i Bollnäs. Fokus i projektet har varit konsultationer på distans och smarta vågar för hjärtsviktspatienter.

Datum: 9 december 2016
Tid: 11.30-13.15, mingel och lättare lunch 11.30-12.00
Plats:  Josabethsalen, Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Olivecronas väg 5

Medverkande
Daniel Johansson, Investor och t f digitaliseringschef i Aleris, Maria Sandgren, sjuksköterska och kvalitetsutvecklare vid Aleris specialistvård Bollnäs, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting, Anders Lönnberg (S), nationell samordnare för life science, Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa SKL.

Media är varmt välkomna att närvara vid båda seminarierna.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, +46 706-827123

Till toppen av sidan