Aleris vårdcentraler i Norrköping övergår i Helsas regi

De fyra vårdcentraler som Aleris driver i Norrköping övergår till hälso- och sjukvårdsföretaget Helsa.

Aleris har drivit vårdcentralerna Kneippen, Skarptorp och Vilbergen i Norrköping sedan 2011 medan vårdcentralen Östertull kom in i Aleris 2012. Vårdcentralerna är välskötta och uppskattade av såväl patienter som av Region Östergötland. Sammanlagt är knappt 35 000 patienter listade vid vårdcentralerna och antalet medarbetare är cirka 85 stycken.

- Aleris mål är att ge vård och omsorg av hög kvalitet. För att uppnå detta strävar vi efter att bygga sammanhållna vårdkedjor med geografisk närhet inom Aleris. Detta för att skapa överblick för våra patienter, korta väntetider och trygga övergångar mellan exempelvis primärvård och specialistvård. Eftersom vi inte driver annan sjukvård i närheten av dessa fyra vårdcentraler ser vi att förutsättningarna för att bygga vårdkedjor inte finns för oss i Norrköping. Då anser vi att det är bättre att en annan aktör tar vid, säger Karin Kaloczy, VD Aleris Sjukvård i Sverige.

- Det känns väldigt positivt att Helsa nu tar över ansvaret för våra patienter och medarbetare. Helsa är, precis som Aleris, långsiktiga i sitt arbete och sätter kvalitet i första rummet, vilket borgar för trygghet för såväl medarbetare som patienter, säger Karin Kaloczy.

Verksamhetsövergången sker tidigast den 1 juli men den exakta tidpunkten bestäms av hur snabbt Region Östergötland godkänner verksamhetsövergången. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, +46  706 82 71 23

Till toppen av sidan