Aleris vidtar åtgärder mot oskuldskontroller

TV 4 har i nyheterna och i påannonsering av Kalla Fakta rapporterat att så kallade oskuldskontroller görs på bland annat på Aleris Specialistvård Järva. Aleris ser allvarligt på detta och har vidtagit åtgärder.

Aleris instruktioner till våra medarbetare är tydliga; gynekologiska undersökningar ska genomföras på medicinska indikationer. Under detta faller inte undersökningar om en person har gjort sexuell debut. Specialistvård Järva, som nämns i TV, arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Gynekologiska kontroller utan medicinsk indikation och så kallade oskuldsintyg ingår inte i detta uppdrag.

- Denna typ av undersökningar och intyg är oacceptabla och inte förenliga med Aleris värdegrund, som innebär att vi aldrig ska kränka eller inskränka en individs integritet, säger Marie Wickman Chantereau, chef för Aleris Specialistvård i Stockholm.

- När jag fick vetskap om detta satte jag mig ner med aktuell medarbetare för att skapa klarhet i bakgrund och omfattning. Jag har bett Aleris chefläkare att skyndsamt granska aktuella journaler för 2014 och 2015. Vår granskning och samtalen med medarbetaren visar preliminärt att högst ett tiotal gynekologiska kontroller utan säker medicinsk indikation har utförts vid Aleris Specialistvård Järva under denna tid.

För att förtydliga de instruktioner som finns avseende gynekologiska kontroller så har ett PM från Aleris sjukvårds chefläkare skickats ut inom Aleris primärvård och gynekologiska specialistvård.

- Aleris kommer att sammanställa de undersökningar som inte är medicinskt motiverade och återbetala pengarna för dessa till Stockholms läns landsting, säger Marie Wickman Chantereau, chef för Aleris Specialistvård i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan