Aleris vinner i Patent- och marknadsöverdomstolen

Konkurrensverket har i ett uppmärksammat ärende hävdat att Aleris och två andra företag ägnat sig åt otillåtet samarbete i samband med en upphandling av klinisk fysiologi som genomfördes av Stockholms läns landsting 2008. Patent- och marknadsöverdomstolen, som är högsta instans, friar nu Aleris på samtliga punkter. Värdet på upphandlingen uppgick till 211 miljoner kronor och omfattade perioden 1 juli 2010 – 30 juni 2014.

-Vi välkomnar att domstolen nu slutligt slår fast att Aleris agerade helt lagligt och korrekt. Även om vi hela tiden varit förvissade om att vi handlat rätt så har detta varit en påfrestande juridisk process. Det känns därför skönt att vi nu kan lägga detta bakom oss, säger Karin Kaloczy, VD Aleris Sjukvård.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris +46 706 827123

Till toppen av sidan