Aleris kommenterar konflikt med Syndikalisterna

Pensionärernas trygghet är vår viktigaste uppgift

Aleris har beslutat att lockouta tre medarbetare vid Aleris Hemtjänst Södermalm. Bakgrunden är att medarbetarnas fackförening Syndikalisterna satt dokumentationssystemet Paragå i blockad, det vill säga deras medlemmar tänker inte använda Paragå. Aleris genomförde då en riskanalys som visade att risken finns att äldre drabbas om inte alla våra medarbetare använder Paragå.

- Det kan handla om att information om pensionärernas medicinering eller deras hälsotillstånd missas, vilket kan vara mycket farligt och är helt oacceptabelt. Säker informationsöverföring är avgörande för att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det kan vi aldrig kompromissa med och därför kan inte vissa medarbetare arbeta utan att dokumentera i systemen, säger Anne-Marie Svensson, VD för Aleris Omsorg.

Paragå har införts av Stockholms stad. I avtalet mellan Aleris och Stockholms stad är användande av Paragå ett krav för att få bedriva hemtjänst.

- Som med alla system finns det för- och nackdelar. Men det vi kunnat se hittills är att tiden som våra medarbetare är hos de gamla har ökat, vilket är bra för de äldre. Samtidigt vet vi att arbete i hemtjänsten är krävande och att medarbetare känner sig stressade ibland. Därför arbetar vi hela tiden för en bra arbetsmiljö, säger Anne-Marie Svensson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris
Tfn: 070-682 71 23

Till toppen av sidan