Arbetet i vården ger elever livskunskap

Sedan hösten 2016 driver Aleris ett nationellt vård- och omsorgsprogram för gymnasieelever tillsammans med Kunskapsskolan. Vi har pratat med elever som varit ute och praktiserat på några av Aleris verksamheter.

Målet med gymnasieprogrammet är att bidra till fler utbildade medarbetare inom vård- och omsorgssektorn och förutom personlig handledning läggs stor vikt vid den praktik som sker ute på någon av Aleris arbetsplatser och där det finns goda möjligheter till fast jobb efter studierna. Vårdrelaterade ämnen som hälsa, medicin och pedagogik varvas med traditionella ämnen som engelska, svenska och matematik och när den treåriga utbildningen är avklarad är man färdig undersköterska. 

”Lärt mig mer om livet i hemtjänsten än i skolan”

Keller Martinez och Gordana Sojic har praktiserat på Aleris Hemtjänst Södermalm i Tanto i Stockholm. De har fått pröva på nästan alla arbetsuppgifter som hemtjänsten utför; som att laga mat, sköta hygien, städa och handla. Men även fysiska moment med tunga lyft har varit en del av jobbet. Keller tycker att det har varit kul att få hjälpa till fysiskt med kroppen men det roligaste med arbetet i hemtjänsten har varit att träffa så många nya människor. Något som också gett honom nya perspektiv på livet. 

-Jag har lärt mig mer om livet och människor på hemtjänsten än i skolan, säger han utan att blinka.

kunskapsskolan

Gordana har haft många demenssjuka personer på sitt schema, något som varit både lärorikt och inspirerande men samtidigt mer krävande. Man vet aldrig riktigt vilket humör personen är på när man ringer på dörren men även knepiga beteenden går att hantera. 

-Det gäller att ta det på rätt sätt så kan man ofta lösa det. Man lär sig samtidigt väldigt mycket, både om människor och sjukdomar, många kan ha det rätt jobbigt, säger Gordana.

Både Keller och Gordana planerar att plugga vidare när de är färdiga med studierna men de kan även tänka sig att jobba inom hemtjänsten en period efter utbildningen.

Charlotte: ”förstår demenssjuka bättre nu”

Charlotte Moberg har precis som Gordana jobbat med personer med demenssjukdom under sin praktikperiod. Demensenheten på Aleris Baldersro Plazas äldreboende i Handen utanför Stockholm har varit Charlottes arbetsplats och där har hon trivts mycket bra. Charlotte är intresserad av människor och vill lära sig mer om demenssjukdomar och hur personer med speciella behov fungerar. 

-Jag tycker att jag blivit mycket bättre på att förstå demenssjuka nu. Det är en sak att läsa om sjukdomen i böcker, där låter det ofta värre än vad det är i verkligheten. Om någon t ex är orolig eller arg handlar det mycket om att få personen att flytta fokus till något annat, då brukar det oftast gå bra, säger hon.

kunskapsskolan

Bra samarbete med Aleris

Hon tycker också att samarbetet med Aleris har fungerat bra. Det blir bättre kontroll när det är ett företag istället för flera som ansvarar för hela praktikbiten, särskilt när något går fel, menar hon.

-I början hade vi några handledare som inte var så engagerade, då kom det en från Aleris som löste det på ett enkelt sätt, berättar Charlotte.

Det speciella med Kunskapsgymnasiet enligt Charlotte är att man har en personlig handledare som man träffar varje vecka. Med handledaren kan man prata med i princip om vad som helst och man får hjälp att sätta upp mål och att nå dem. Hon planerar också att plugga vidare och drömmen är att jobba som akutsjuksköterska i framtiden. 

-Som ung vill man nog ofta ha lite mer dramatik och vara där det händer saker så jag tror akutsköterska skulle passa mig perfekt. När jag blir äldre kan jag tänka mig slå av lite på takten och arbeta med något lugnare, och då kanske det blir äldreboende igen, säger hon.

 

Fakta Kunskapsskolan

Kunskapsskolan startade hösten 2016 ett nationellt vård- och omsorgsprogram med 20 platser i både Uppsala och Stockholm. Aleris bidrar förutom med praktikplatser även med återkommande gästföreläsningar och studiebesök. Utbildningen ger en unik möjlighet att förena praktik och teori där eleverna genomför fem veckors praktik varje läsår. Utbildningen ger högskolebehörighet och en yrkesexamen samt goda möjligheter till arbete direkt efter studenten. Studierna utgår ifrån en människosyn som betonar alla människors lika värde, livskvalitet och välbefinnande.

Läs mer om Vård- och omsorgsprogrammet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris +46 706 827123

Till toppen av sidan