Invigning av Aleris Joneberg Plaza i Simrishamn

54 lägenheter endast 800 meter från Österlens kust. Nu invigs Aleris Joneberg Plaza, ett modernt äldreboende med all den trevnad, trygghet och stimulans som våra äldre har rätt till.

Plaza är namnet på de äldreboenden som Aleris bygger och driver själv, till skillnad från entreprenader där vi har tidsbegränsade uppdrag. Här kan vi välja material och arkitektur som vi vet står sig länge och stödjer medarbetarnas arbete för att ge våra gamla den bästa omsorgen. Vid Aleris Joneberg Plaza kommer verksamheten att präglas av inriktningen mot natur och kultur på Österlen, bland annat genom utställningar och olika teman.

- Det är svårt att finna en bättre plats för detta än det vackra Österlen med sitt rika kulturliv och sin fantastiska natur. Vi vet att dessa sammanhang inte bara är trevliga utan också stimulerar det friska hos våra äldre och ger dem en rikare vardag, säger Eva Melander, verksamhetschef för Aleris Joneberg Plaza.

Aleris Joneberg Plaza kommer att ha 54 lägenheter, fördelade på tre våningsplan. Äldreboendet erbjuder plats för såväl personer med demenssjukdom som personer med somatiska besvär och är öppet för alla som av sin kommun bedömts vara i behov av att bo på ett särskilt boende. 

- Det känns väldigt bra att Aleris Joneberg Plaza nu slår upp portarna. Jag vill rikta ett stort tack till Simrishamns kommun, som med satsningen på Jonebergsområdet visar att man menar allvar med att ge äldre möjligheten att bo i en fantastisk miljö där trygghet och stimulans är en självklarhet, säger Anne-Marie Svensson, VD för Aleris Omsorg.

Aleris rapporterar till samtliga relevanta kvalitetsregister inom äldreomsorgen och ett flertal av våra boenden har prisats i kommunala kvalitetsgranskningar. Inom Aleris finns också kunskapscentrum för demens som säkrar kompetens och strukturerat arbete kring demenssjukdomar inom Aleris Omsorg.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Melander, verksamhetschef för Aleris Joneberg Plaza, 073-436 78 01
Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 070-682 71 23 

Till toppen av sidan