Bra resultat för Aleris 2015

Aleris fortsätter att växa och nådde i fjol en omsättning på 8,5 miljarder kronor (7,5 miljarder kronor 2014). Det framgår av Investors bokslutskommuniké för 2015.

Även Aleris lönsamhet förbättrades under föregående år. Vinsten, mätt som rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), blev 492 miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal på 6 procent. Både tillväxten och resultatförbättringen syns brett i Aleris verksamheter.


- I ett företag med 10 000 anställda är kulturen och de värderingar som man står för avgörande. Vår fina utveckling är ett resultat av att våra medarbetare varje dag tänker nytt, tar stort ansvar och gör det lilla extra för patienter, brukare och klienter, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

Läs Investors rapport här 

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris: + 46 706 827123

Till toppen av sidan