Digitalisering och integrerad vård i fokus för Aleris i Almedalen

Hur maximerar vi nyttan av digitaliseringen och hur kan vi skapa verkligt integrerad vård och omsorg? Det är huvudfrågorna vid de seminarier under Politikerveckan i Visby som Aleris är med och arrangerar. Vi bjuder också på ett samtal mellan moderator Jan Wifstrand och Aleris koncernchef Alexander Wennergren Helm.

Aleris seminarier under politikerveckan i Almedalen den 2-9 juli 2017

Från Svarte Petter till huvudperson – så sätter vi patienten i centrum i praktiken

Tid och plats: Onsdagen den 5 juli klockan 13.00-13.55, Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3 i Visby 

Äldres och kronikers möjlighet till ett bra och tryggt liv begränsas i dag av bristen på samarbete mellan sjukvård och omsorg, liksom av att modern teknik inte används i tillräcklig utsträckning. Under seminariet behandlas ett pilotprojekt i vilket Forum för Välfärd tillsammans med tre kommuner i Gävleborg, Region Gävleborg och Aleris har satt framför allt mångbesökares och äldres behov i centrum. Några av de förändringar som genomförts är ökade möjligheter till konsultation och monitorering på distans, både för patienter och mellan medarbetare, samt tekniska lösningar som förbättrar förutsättningarna för egenvård. Resultaten visar bland annat på förkortade vårdtider, ökat engagemang från patienterna och möjligheter till effektivare resursanvändning. Vilka slutsatser kan dras från piloten och hur fortsätter vi arbetet med att skapa integrerad vård och omsorg?

Medverkande:

 • Peter Graf, vd, TioHundra AB
 • Anki Göras Stenberg, projektledare och fysioterapeut Aleris
 • Daniel Johansson, Forum för Välfärd
 • Hanna Karin Linck (C), regionråd, Region Gävleborg
 • Anna Omstedt, styrelseledamot Forum för Välfärd
 • Filippa Reinfeldt, chef affärsutveckling och public affairs, Aleris
 • Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Vård on demand – vad händer efter videoläkarna?

Tid och plats: Onsdagen den 5 juli klockan 14.00-14.45, Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3 i Visby  

Regeringens mål är att Sverige ska vara världsbäst på e-hälsa 2025. Att kunna träffa läkare på videolänk är den del av digitaliseringen inom sjukvården som uppmärksammats mest under det senaste året. Vad är nästa steg, hur ökar vi nyttan av digitaliseringen för patienter, profession och vårdgivare? Videobesöken är ett viktigt komplement till fysiska besök, men för att kunna räkna hem de 180 miljarder per år som, enligt beräkningar, kan sparas i en fullt ut digitaliserad svensk vård och omsorg krävs mycket mer. Så hur tar vi nästa steg och skapar ännu mer patientnytta med digitaliseringen? Vilka lösningar är mest effektiva och hur får vi dem på plats? Hur ska ersättningssystemen utformas för att vara teknikneutrala men nyttomaximerande? Detta är några av de frågor som kommer att behandlas vid seminariet, där även det utvecklingsarbete som pågår inom Aleris X, en fristående digitaliserings-hub inom Aleris, kommer att diskuteras.

Medverkande:

 • Magnus Bergmark, affärsutvecklingschef, Doberman
 • Ulrika Elmroth, vice ordf Svensk förening för allmänmedicin, SFAM
 • Jean-Luc af Geijerstam, tf chef för samordningsavdelningen, e-hälsomyndigheten
 • Daniel Johansson, VD, Aleris X
 • Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot socialutskottet, 1 vice ordf Centerpartiet
 • Tobias Perdahl, läkare och medicinskt ansvarig för Aleris X 

Därför ska kunden vara kung i vård och omsorg

Tid och plats: Onsdagen den 5 juli klockan 14.45-15.00, Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3 i Visby 

Moderator Jan Wifstrand samtalar med Aleris koncernchef Alexander Wennergren Helm om utmaningar och möjligheter för sjukvård och omsorg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, 0706-827123

Till toppen av sidan