En majoritet svenskar stöder privat vård

56 procent av svenskarna stödjer privat vård som bedrivs effektivt, enligt en ny Sifo-undersökning, som tagits fram på uppdrag av GHP, Capio och Aleris.

Undersökningsföretaget Sifo har på Aleris och branschkollegorna Capio:s och GHP:s uppdrag till 1 000 svenskar ställt frågan ”Tycker du att landstingen skall köpa vård från privata vårdgivare om det är billigare än den offentliga vården och har minst samma kvalitet eller tycker du inte det?”. Resultatet är tydligt och visar att 56 procent svarade ja på frågan, medan 31 procent var negativa. För undersökningens hela resultat, se bilaga nedan.

Utifrån undersökningen har koncerncheferna för de tre företagen skrivit en debattartikel som i dag finns publicerad i Svenska Dagbladet.

- Den viktiga politiska diskussion som förs om vår branschs förutsättningar måste bygga på fakta och sakliga argument. Med artikeln vill vi visa att det, tvärtemot vad som ibland sägs, finns ett stöd i befolkningen för oss privata utförare och att landstingen ofta visar stor uppskattning för den förändringskraft och kvalitet som våra medarbetare bidrar med. Ett annat tema i artikeln är att kvalitetsfrågorna, som är helt avgörande, riskerar att komma i skymundan när fokus hamnar på driftsformen, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

- I debatten kan man ibland få uppfattningen att det handlar om antingen eller när det gäller privata vårdgivare. Jag skulle säga att det är precis tvärt om, att vi alla, landsting, större privata företag, mindre entreprenörsdrivna och ideella, behövs för att klara sjukvården och skapa intressanta och bra arbetsplatser.

Här kan du se resultat av Sifo-undersökningen

Här kan du läsa hela debattartikeln

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, +46 706 82 71 23

Till toppen av sidan