Familjehem - ett livsviktigt åtagande

Många barn och ungdomar kan inte bo i sin biologiska familj. Som tur är finns det familjer som välkomnar dessa som sina egna i sitt hem. Fler familjer av denna sort behövs! Möt ett av Aleris familjehem.

I Sverige finns många barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj. Det kan bero på många saker som t.ex. att barnets föräldrar lever med ett missbruk, att barnet levt i en våldsam eller destruktiv familj eller att barnet kommit till Sverige som ensamkommande. Alla barn och ungdomar förtjänar självklart en trygg och säker uppväxt och levnadsmiljö. Det är på detta sätt som familjehem faktiskt räddar liv.

Aleris Nåjden arbetar sedan 20 år med att stötta, coacha, handleda och utbilda familjehem genom kraftigt förstärkt familjehemsvård. Det innebär att de familjehem som är knutna till Aleris Nåjden tar emot barn och ungdomar med extra stora behov. Dessa barn/ungdomar har ett tyngre bagage och i vissa fall trauman bakom sig, vilket ställer extra stora krav på familjehemmen.

Familjerna får stöd av konsulent

För att familjehemmen ska vara lämpliga genomgår alla som ansöker om att bli familjehem en noggrann utredning för att säkra att familjen kan erbjuda en trygg och kärleksfull miljö. Ett krav för att bli familjehem för Aleris Nåjden är att en vuxen i familjen är tillgänglig på heltid för att kunna vara närvarande för barnet till 100 procent, delta i möten med förskola/skola, familjehemskonsulent, ev. BUP, m.m. För detta ersätts familjehemsföräldern med arvode. De familjer som uppfyller kraven genomgår en utbildning för att förberedas för sitt åtagande. När kommunen tar kontakt med Aleris Nåjden gällande ett barn/ungdom som är i behov av en ny trygg tillvaro, genomförs en matchningsprocess med Aleris Nåjdens familjehem. Allt för att ge barnet de bästa möjligheterna och förutsättningarna.  

När barnet/ungdomen bor i familjehemmet handleds familjen kontinuerligt av familjens egens familjehemskonsulent. Denna följer upp att barnet har det bra och att det fungerar bra i familjen. Ofta kan det uppstå situationer som är ovana för familjen och då finns konsulenten där som stöd och hjälper familjen i hur denna bör agera och handla för att ge barnet/ungdomen det bästa stödet.  Familjen kan dygnet runt nå Aleris Nåjdens familjehemskonsulenter.

Många barn söker trygg och stabil familj

Just nu är det många barn och ungdomar som är i behov av att flytta till familjehem. De familjehem Aleris Nåjden har räcker inte till. Fler familjehem behövs för att kunna erbjuda barn och ungdomar en trygg start i livet. Det arbete familjehemmen gör tillsammans med Aleris Nåjden är livsviktigt.

Här ser du filmen om ett av Aleris Nåjdens familjer som genom sina insatser gett bättre förutsättningar för barn och ungdomar, Sveriges framtid.

Vill du bli familjehem?

Vill du veta mer om att vara familjehem för Aleris Nåjden. Läs mer på Aleris familjehem.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan