Felaktiga uppgifter om Aleris Båthöjden Plaza

Expressen har i dag, fredagen den 21 november, publicerat en ranking av Sveriges äldreboenden.

Tidningens uppgifter bygger på statistik från Socialstyrelsen.

Många av Aleris boende hamnar väl till i jämförelsen. Dock är en siffra, avseende Aleris äldreboende Båthöjden Plaza i Nacka kommun, felaktig. Denna siffra rör bemanningen vid boendet varje morgon klockan nio. Den siffra som anges indikerar att i princip ingen personal finns på boendet vid denna tid. Detta är naturligtvis fel. Korrekt är att personalen klockan nio uppgår till 15 personer fördelade på de 56 äldre som bor på Aleris Båthöjden Plaza, vilket är i nivå med övriga äldreboenden i Sverige. Aleris undersöker orsaken till de felaktiga uppgifterna i Socialstyrelsens statistik.

Till toppen av sidan