Första spadtaget för nytt äldreboende i Sundbyberg

Hälsa och aktivitet kommer att stå i centrum på äldreboendet Aleris Tule Plaza, som nu börjar byggas i Sundbyberg.

Här kommer såväl fysisk aktivitet som stimulans för sinnen och smaker att genomsyra vardagen för de boende. När boendet står inflyttningsklart senhösten 2017 kommer det att finnas plats för 62 äldre, både personer med demenssjukomar och personer med somatiska sjukdomar.

På Aleris Tule Plaza bor man i egen lägenhet och har tillgång till gemensamma utrymmen, som vardagsrum och kök/matplats. Hälsotemat avspeglas bland annat i att det finns aktivitetsrum, gym och en plaza – det senare en vacker samlingslokal som erbjuder möjligheter till filmvisning, underhållning och fester. För att tillfredsställa de boendes olika behov ska sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut/aktivitetsansvarig under ledning av en verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef att arbeta här. Läkare kommer att besöka boendet cirka en dag per vecka och finns övrig tid tillgänglig per telefon eller för akuta besök.

- Vi är i stort behov av nya moderna äldreboenden som möter framtidens krav från Sundbybergs äldre. Jag välkomnar Aleris Omsorg som ny aktör i Sundbybergs kommun, säger kommunalrådet Maria Bohman (KD).

- Vi vet att utevistelse och små och stora dagliga aktiviteter, utifrån varje persons förutsättningar, är bra för hälsan. Detta och möjligheter till smakupplevelser och trevligt umgänge har vi tagit fasta på när vi utformat Aleris Tule Plaza. Här ska Sundbybergs äldre erbjudas allt det som de har rätt att förvänta sig, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef för Aleris äldreboende.

Aleris Tule Plaza kommer att ligga i korsningen Kyrkogatan/Tulegatan i centrala Sundbyberg. Boendet ska ägas av Vectura Fastigheter och drivas av Aleris Omsorg. Vectura Fastigheter ägs precis som Aleris av Patricia Industries, som är en del av Investor. Byggpartner i Dalarna AB har fått förtroendet att bygga fastigheten.

Läs mer om Aleris Tule Plaza

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris äldreboende, 070-080 86 63
Maria Florén, projektledare Vectura Fastigheter, 076-329 32 90
Maria Bohman, kommunalråd Sundbybergs kommun, 070-087 59 72
Roger Holmqvist, Byggpartner i Dalarna AB, 070-100 17 20
Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 070-682 71 23

Till toppen av sidan