Fortsatt god tillväxt för Aleris

Aleris omsättning uppgick under årets tre första månader till 2,376 miljarder kronor (2,066 kvartal 1 2015). Det framgår av Investors rapport för kvartal 1, som presenteras i dag.

Den organiska tillväxten var 11 procent och den norska omsorgsdivisionen var den del som tydligast bidrog till tillväxten.

- Att Aleris växer är ett kvitto på att den kvalitet och långsiktighet som vi erbjuder uppskattas av brukare, klienter och patienter samt av kommuner och landsting. Aleris vill och ska ta ett allt större ansvar för de ökade behov av vård och omsorg som våra skandinaviska länder står inför, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

Lönsamheten, mätt som rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), var under kvartalet 116 miljoner kronor (5 procent), vilket är lägre än under motsvarande period i fjol då resultatet var 137 miljoner kronor (7 procent). Denna nedgång förklaras bland annat av svagare utveckling för sjukvårdsverksamheterna i Sverige samt av att påsken i år påverkade resultatet under det första kvartalet negativt.

Läs Investors rapport januari-mars som PDF här 

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris: + 46 706 827123

Till toppen av sidan