Fortsatt god utveckling för Aleris under kvartal 2

Tillväxt och stabil lönsamhetsutveckling präglade Aleris ekonomiska resultat under årets andra kvartal. Det visar Investors delårsrapport, som presenteras i dag.

Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 2,503 miljarder kronor (2,172 miljarder kvartal 2 2015). Lönsamheten, mätt som rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA), var under kvartalet 117 miljoner kronor (5 procent), vilket är högre än under motsvarande period i fjol då resultatet var 95 miljoner kronor (4 procent).

Under kvartalet har Aleris förvärvat Curato, Norges största privata leverantör av radiologitjänster. Förvärvet innebär att Aleris kan skapa sammanhållna vårdkedjor i hela Norge på det sätt som görs i Sverige.

- Aleris följer strategin att skapa vårdkedjor i Skandinavien. Vår stabila utveckling innebär att vi står väl rustade för de investeringar, inte minst i ny teknik och digitalisering, som kommer att krävas inom vård och omsorg för att kunna möta de behov och önskemål som finns i våra tre skandinaviska länder, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

Läs Investors delårsrapport januari-juni

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Martin Kits, tf pressansvarig, +46 707 73 45 87
Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris: + 46 706 827123

Till toppen av sidan