Fortsatt tillväxt för Aleris 2016

Aleris fortsatte att växa under 2016 och omsättningen uppgår nu till 10 miljarder kronor. Det visar Investors delårsapport som presenteras i dag.

Omsättningen uppgick under 2016 till 9,896 miljarder kronor (8,540 miljarder under 2015). Lönsamheten, mätt som rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA), var under det gångna året 306 miljoner kronor (3 procent), vilket är lägre än under 2015, då resultatet var 323 miljoner (4 procent).

-Vår tillväxt visar att Aleris långsiktiga erbjudande som engagerad och kvalitetsinriktad samhällsaktör i kombination med starkt fokus på mötet med patienter och brukare är mycket attraktivt, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

Läs Investors rapport

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris i Sverige, +46 706 82 71 23 

Till toppen av sidan