Fortsatt tillväxt men minskad vinst under kvartal tre

Aleris tillväxt fortsatte under årets tredje kvartal, samtidigt som vinsten minskade. Det visar Investors delårsrapport som presenteras i dag.

Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 2,355 miljarder kronor (1,991 miljarder kvartal tre 2015). Lönsamheten, mätt som rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA), var under kvartalet 41 miljoner kronor (2 procent), vilket är lägre än under motsvarande period i fjol då resultatet var 83 miljoner kronor (4 procent). Det försämrade rörelseresultatet beror bland annat på låg produktivitet inom sjukvårdsverksamheten i Stockholm samt lägre volymer i den danska sjukvårdsdivisionen. Kostnader för VD-byte påverkar också resultatet negativt.

- Utmaningarna i Danmark och i Stockholm ser olika ut. Men i båda fallen arbetar vi med åtgärdsprogram som ska förbättra vårt resultat, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris. 

Förvärvet av radiologiföretaget Curato i Norge färdigställdes under kvartalet.

- Förvärvet skapar förutsättningar för oss att erbjuda våra kunder i Norge sammanhållna vårdkedjor på samma sätt som i Sverige och är därmed i linje med Aleris strategi. Vi är beredda att investera långsiktigt för att skapa den sammanhållna vård och omsorg som vi vet ger äldre och sjuka en bättre vardag och möjligheten till ett friskare liv, säger Liselott Kilaas. 

Läs Investors delårsrapport juli-september.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, +46 706 82 71 23

Till toppen av sidan