Förvärv förbättrar Aleris erbjudande inom onkologi

Aleris har förvärvat den onkologiska specialistmottagningen Christinakliniken vid Sophiahemmet. Därmed stärks erbjudandet inom cancersjukvård liksom möjligheten att skapa vårdkedjor.

Christinakliniken är främst inriktad mot behandling av bröstcancer och prostatacancer men behandlar även en mängd andra cancerformer. Förvärvet innebär att Aleris kompletterar den redan starka positionen inom cancerdiagnostik med att också kunna erbjuda behandling och uppföljning av flera av de vanligaste cancerformerna.

- Christinakliniken har ett mycket gott renommé. Svensk cancersjukvård utvecklas snabbt, bland annat inom ramen för de regionala cancercentrumen, och där vill vi med denna satsning vara med och bidra. Cancervården vid Aleris sjukhus i Oslo ligger långt framme och vi kommer att använda erfarenheter och kuskaper därifrån för att utveckla Christinakliniken ytterligare, säger Karin Kaloczy, VD Aleris sjukvård i Sverige.

- Med Aleris som ägare får Christinakliniken en stabil grund för fortsatt utveckling av verksamheten. Det finns goda möjligheter till samverkan och synergier med befintliga verksamheter, säger Eva B af Trampe, specialistläkare i onkologi och verksamhetschef för Christinaklinken.

Christinaklinken finns på Sophiahemmet i Stockholm och grundades 1983. Man tar emot såväl försäkringspatienter som patienter från den offentliga sjukvården.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan