Framskjutna placeringar för Aleris i ”Bästa sjukhuset 2014”

I tidningen Dagens Medicins årliga ranking av Sveriges sjukhus utnämns Lasarettet i Motala till tredje bästa mindre sjukhus.

Sjukhuset drivs gemensamt av Landstinget i Östergötland och Aleris, där Aleris Specialistvård ansvarar för kirurgi och ortopedi, både i öppen- och slutenvård. Lasarettet i Motala har även i tidigare upplagor av jämförelsen tillhört de bästa sjukhusen i sin storleksklass.

- Att sjukhuset placerar sig så högt år efter år visar att vårt arbetssätt med ett strukturerat kvalitetsarbete i kombination med månatliga mätningar av patienternas synpunkter är effektivt. Genom att hela tiden låta patienterna komma till tals kan vi kontinuerlig förbättra vår verksamhet, säger Kerstin Davidsson, verksamhetschef för Aleris Specialistvård Motala.

Landstinget i Östergötland beslutade i oktober 2014 att Aleris ska fortsätta att driva ortopedi och kirurgi vid sjukhuset i Motala till och med den 30 september 2018.  

- Sjukhusets höga ranking är ett bevis på att landstingets och Aleris modell för samverkan i Motala leder till högkvalitativ vård, vilket är bra för patienterna i Östergötland. Aleris modell för att samverka med landsting fungerar väl även i Bollnäs där vår partner är Landstinget Gävleborg, säger Karin Kaloczy, Sverigechef för Aleris.

Sjukhuset i Bollnäs, där nästan all verksamhet drivs inom ramen för Aleris Specialistvård Bollnäs, återfinns på plats fem i Dagens Medicins ranking.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan