Hälsoskola gav kvinnor i Järva ny livsglädje

Under hösten var Aleris Vårdcentral Järva med och arrangerade en hälsoskola för kvinnor med utländsk bakgrund i Järva – en skola som gav kvinnorna både ökat självförtroende och ny livsglädje.

Järva vårdcentral

I samarbete med Livstycket och HjärtLung arrangerade Aleris Vårdcentral Järva under hösten 2016 en hälsoskola för kvinnor som går på Livstyckets kurser i Järvaområdet. Syftet var att ge kvinnor i utsatta områden bättre kunskap om sin egen och sin familjs hälsa men även att motivera till en bättre livsstil och en ökad livskvalitet i vardagen. 

Hälsokontroll hos Aleris

Klassen bestod av en somaliskspråkig och en arabiskspråkig grupp med varierade utbildningsbakgrunder samt tolkar. Schemat var upplagt kring ett antal block som inleddes och avslutades med en enklare hälsokontroll på Aleris vårdcentral Järva i Rinkeby. Enligt verksamhetschef Maria Carles har hälsoskolan varit väldigt givande för både kvinnorna och Aleris.

-Det roligaste med skolan har varit att se det stora engagemanget hos kvinnorna när det gäller förändringar i deras beteende och livstilar, berättar Maria Carles.

Hälsan den röda tråden

Hälsotemat har varit den röda tråden i alla föreläsningar där kursdeltagarna har fått lära sig om kroppens funktioner och sjukdomar samt hur kosten, sömnen och livsstilen påverkar åldrande och hälsa. För många var det en helt en ny insikt och erfarenhet då man inte förstått att man själv kan påverka sitt åldrande genom sin livsstil.

-I vårt hemland är vi gamla – här kan vi bli yngre än vad vi är, som en kvinna glatt uttryckte det när hon förstod hur det hänger ihop.

Kursen innehöll även praktiska moment där kursdeltagarna fick pröva på olika former av fysiska aktiviteter som yoga, styrketräning, stavgång och folkdans. Att Hälsoskolan blev en succé bland kvinnorna råder det inga tvivel om. De pratar både om ett välkommet avbrott i vardagen och att de fått ett ökat självförtroende och livsglädjen tillbaka, eller som ett par av dem formulerade det:

”Kursen bröt rutinen som vi lever i hela tiden. Det här var något nytt – man blir glad. Tack."

”Det här har fått mig att börja tänka på mig själv och min egen hälsa. Jag tar hand om mig mera."

Ändrade vanor

Kursen fick många deltagare att ändra sina vanor, allt från att ta mindre socker i kaffet till att ta regelbundna promenader och utöva styrketräning i hemmet. Maria Carles påpekar att livsstilsförändringar tar tid och kräver engagemang så därför är det viktigt att kunna motivera på rätt sätt för att det ska ge bestående resultat. I dagsläget finns det inga planer på någon fortsättning för Hälsoskolan i Järva men arbetet med att främja en hälsosam livsstil hos kvinnorna fortsätter som vanligt på Aleris vårdcentral i Järva.

-Projektet kommer att följas upp inom HjärtLung och vårt samarbete med Livstycket fortsätter, säger Maria Carles. Men vi forsätter det dagliga samtalet på Aleris Vårdcentral Järva och ger stöd för att kunna förändra livsstilen.

 

Fakta Hälsoskolan

Hälsoskolan har initierats och genomförts av Riksförbundet HjärtLung i samarbete med föreningen Livstycket och Aleris vårdcentral Järva med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen. Undervisningen pågick under elva veckor i Livstyckets lokaler i Tensta med ett 20-tal kvinnor i Järvaområdet. Syftet har varit att öka kunskapen om hälsa och livsstil och hur svensk hälso- och sjukvård fungerar samt öka integrationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris +46 706 827123

Till toppen av sidan