Högt betyg för Aleris i Motala

Region Östergötland lyfter i en granskning av Aleris Specialistvård i Motala fram den höga kvaliteten och en mängd framgångsfaktorer i verksamheten.

- Vi är mycket nöjda med verksamheten. Aleris har bidragit både till att möta långsiktiga behov och olika punktinsatser för att korta köer. Vården håller hög kvalitet och samverkan med regionens verksamheter fungerar väl, säger Christoffer Bernsköld (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande från Region Östergötland.

I Region Östergötlands rapport ”Uppföljning av upphandlad verksamhet på LIM” lyfts en mängd positiva exempel från Aleris Specialistvård Motala fram:

- Kunskapsorientering med AT- och ST-platser för läkare.

- God systematik och struktur kring patientsäkerhetsarbetet, inte minst gällande samverkan med andra vårdgivare, exempelvis i primärvården.

- Mycket hög patientnöjdhet. 2013 var exempelvis 87 procent av dem som genomgått knäprotesoperation nöjda eller mycket nöjda ett år efter operation.

- Aleris effektiviseringsarbete har inneburit att Region Östergötland får mer vård för pengarna.

Karin Kaloczy, VD Aleris Sjukvård, är mycket glad över resultaten och att Region Östergötland ser och uppskattar Aleris arbete för att ge östgötarna en vård i toppklass.

- Genom att vi har fått möjlighet att driva verksamheten under en längre tid har vi skapat rutiner och arbetssätt som i nära samverkan med Region Östergötland ger våra patienter sjukvård och service av hög kvalitet. Jag vill också betona vikten av det starka ledarskap och engagemang som finns hos Aleris i Motala. Det är de viktigaste förklaringarna till det höga betyg som patienter och regionen ger oss, säger Karin Kaloczy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, +46 706 827123

Till toppen av sidan