Invigning av Aleris Halmstad Plaza

I ett av Halmstads mest attraktiva bostadsområden på Nissastrand invigs i dag, torsdagen den 26 mars, äldreboendet Aleris Halmstad Plaza. I vacker miljö som inspirerats av konstnärer ur Halmstadgruppen ska 54 äldre bo.

Aleris Halmstad Plaza är det femte äldreboendet som Aleris utformar från start och driver själv. På dessa boenden väljer vi utformning, material och arkitektur som stödjer vårt arbete med att ge våra gamla en trygg och varm vardag. På Nissastrand är det konstnärerna i Halmstadgruppen som präglar färgval och utsmyckningar.

- Det halländska kommer också att gå igenom i aktiviteter och i den dagliga verksamheten på Halmstad Plaza. Mat och kultur är två områden där det kommer att märkas extra tydligt, säger Kristin Ahne, regionchef inom Aleris äldreomsorg.

Aleris Halmstad Plaza har 54 lägenheter, fördelade på tre våningsplan. Äldreboendet erbjuder plats för såväl personer med demenssjukdom som personer med somatiska besvär och är öppet för alla som av sin kommun bedömts vara i behov av att bo på ett särskilt boende.

- Vi har under hela processen med att skapa boendet haft en mycket god dialog med Halmstads kommun. För Aleris är det en stor förmån att få möjlighet att ge Halmstads äldre en god och trygg ålderdom, säger Anne-Marie Svensson, VD för Aleris Omsorg.

Aleris rapporterar till samtliga relevanta kvalitetsregister inom äldreomsorgen och ett flertal av våra boenden har prisats i kommunala kvalitetsgranskningar. Inom Aleris finns också kunskapscentrum för demens som säkrar kompetens och strukturerat arbete kring demenssjukdomar inom Aleris Omsorg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristin Ahne, regionchef Aleris Omsorg, 070-080 86 63
Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 070-682 71 23

Till toppen av sidan