Kvalitet avgörande när Bodens kommun väljer Aleris

Bodens kommun har valt att teckna avtal med Aleris om omsorg och boende för 38 ensamkommande flyktingbarn.

Avtalet sträcker sig över 3+1 år och omfattar 22,5 miljoner kronor per år. Aleris lämnade inte det lägsta anbundet men kommunen har i sitt beslut vägt in kvaliteten i form av bland annat tydligt arbete med nätverk i Boden, etablerad samverkan med Migrationsverket samt en god bemanningsplan.

- Vi har sedan länge ett mycket gott samarbete med Bodens kommun. Jag uppskattar mycket att kommunen värdesätter den kvalitet som våra arbetssätt och vårt engagemang skapar, säger Anne-Marie Svensson, VD Aleris Omsorg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, +46 706 827123

Till toppen av sidan