Liselott Kilaas på plats 19 i VA-ranking

Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris, återfinns på plats 19 när tidningen Veckans Affärer rankar Sveriges mäktigaste direktörer.

Motiveringen lyder: "Den åldrande befolkningen och de högre förväntningarna på sjukvården ser hon som möjligheter. Under hennes ledning är innovation i fokus."

- Jag ser detta som ett erkännande för vård- och omsorgsbranschen och det viktiga arbete som utförs i välfärden i Skandinavien. Nytänkande är avgörande för att vi ska klara framtidens utmaningar och kunna locka till oss de största talangerna, säger Liselott Kilaas.

Mångfald och jämställdhet är bärande delar i Aleris strategi för att vara ett framgångsrikt företag. Detta återspeglas bland annat i att åtta av tolv i företagets koncernledning är kvinnor.

Se listan över Sveriges mäktigaste direktörer (Veckans Affärer)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, + 46 706 827123

Till toppen av sidan