Liselott Kilaas ny koncernchef för Aleris

Aleris styrelse har utsett Liselott Kilaas till ny koncernchef för Aleris. Liselott Kilaas är i dag vice koncernchef och chef för Aleris i Norge och Danmark. Hon tillträder den 1 juli.

Liselott Kilaas har lång erfarenhet inom vård och omsorg, och betonar innovation som avgörande för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Hon lyfter fram att det är genom långsiktigt kvalitetsarbete som Aleris kommer att fortsätta vara ledande inom vård och omsorg i Sverige, Norge och Danmark.

– Sverige står inför stora utmaningar i form av en åldrande befolkning och människors ökade förväntningar på sjukvården. Detta kan Aleris bidra till att möta med nytänkande och innovation, förbättrade behandlingsmetoder och genom att alltid sätta patienten och brukaren i fokus. Vår ägare Investor har tydligt visat sina höga ambitioner inom forskning och utveckling. Det är viktigt med en långsiktig ägare som aktivt vill bidra till att utveckla framtidens vård och omsorg. Aleris yttersta drivkraft är att möjliggöra bästa möjliga vård för våra sjuka och äldre i framtiden, säger Liselott Kilaas.

Stark förankring

Bengt Braun, styrelseordförande i Aleris, understryker betydelsen av Liselott Kilaas breda erfarenhet.

– Liselott Kilaas har en stark förankring med ett tydligt engagemang i omsorgs- och sjukvårdsfrågor i den skandinaviska marknaden. Hennes erfarenheter från såväl Aleris som från helt andra branscher är viktiga för att hitta nya lösningar på de utmaningar som Aleris och hela sektorn står inför, säger Bengt Braun.

Liselott Kilaas efterträder Stanley Brodén och har arbetat i Aleris sedan 2006, då hon närmast kom från Stento/Zenitel, ett globalt företag inom telekom där hon hade haft ledande chefspositioner. Liselott Kilaas är också styrelseledamot i Norges Bank, den norska riksbanken, och har bred styrelseerfarenhet, bland annat tio år i Telenors styrelse.

Till toppen av sidan