Aleris förbättrar samarbete mellan primärvård och psykiatri

För att vi ska kunna hjälpa patienter med psykisk ohälsa på bästa sätt behöver samarbetet mellan primärvården och specialistpsykiatrin förbättras. Aleris deltar i ett samverkansprojekt där man provar ett nytt arbetssätt för att ge patienterna en bättre vård.

Specialistpsykiatrin och primärvården inom Stockholms läns sjukvårdsområde har sedan ett par år tillbaka drivit ett samverkansprojekt tillsammans med Aleris och Praktikertjänst. Tanken med projektet är att få till en bättre samverkan i vårdkedjan för att kunna ge bättre hjälp till patienter med psykisk ohälsa. 

Bättre helhetsperspektiv på patienten

Sjuktalen bland personer med psykisk ohälsa ökar och det är primärvården som i första hand möter dessa patienter. Minst var tredje patient som besöker primärvården har någon form av psykisk ohälsa. Samtidigt behöver många patienter i specialistpsykiatrin hjälp för sina somatiska besvär eftersom de alltför sällan söker vård på egen hand för dessa besvär. Därför prövas olika modeller där distriktsläkare får konsultation från specialistpsykiatrin för att ge primärvården bättre stöd. Distriktsläkare konsulterar i sin tur specialistpsykiatrin genom att träffa patienter tillsammans med behandlande personal från psykiatrin.

- Vi provar nu det här arbetssättet för att få till en bättre samverkan mellan primärvården och specialistpsykiatrin. På det här viset ser vi patienten i ett helhetsperspektiv. En gång i månaden kommer en psykiater från Praktikertjänst till oss på vårdcentralen och träffar de patienter som har behov av det. En av våra läkare, Muhammet Al-Hussoni, har också inbokade konsultationer en gång i månaden på den psykiatriska mottagningen i Rinkeby. Han träffar då patienter och undersöker deras somatiska problem. Vi lär av varandra och spar tid på att inte behöva skicka onödiga remisser oss emellan, säger Lindita Dautovic, verksamhetschef på Aleris Vårdcentral i Rinkeby.

Enligt de utvärderingar som har gjorts har det nya arbetssättet fallit mycket väl ut.

-Både berörda medarbetare i projektet och de patienter som fått hjälp är mycket nöjda. Det visar de utvärderingar som vi kontinuerligt gör i projektet. Förhoppningen är naturligtvis att på sikt kunna genomföra den här arbetsmodellen brett, säger Marianne Cleland, projektledare, Praktikertjänst Psykiatri. 

Om projektet
Projektet om konsultationer mellan primärvården och specialistpsykiatrin har pågått sedan februari 2016 och pågår under hela 2017.

Se hela projektorganisationen.  

Läs hela rapporten om projektets första år, 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, 0706-827123

Till toppen av sidan