Pris för autismprojekt

Med individens behov som ledstjärna har Barncentrum öppnat primärvården för autistiska barn. Så kan man sammanfatta nomineringen till Autism & Aspergerförbundets årliga utmärkelse "årets pusselbit".

För barn och ungdomar med autism kan ett besök på en husläkarmottagning vara oerhört stressande. Följden har blivit att många av dessa barn har svårt att tillgodogöra sig sjukvård som för de allra flesta ses som en självklarhet.

För att råda bot på detta startade Aleris Barncentrum & Vårdcentral Uppsala tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen i Uppsala län under 2012 ett speciellt autismprojekt. Detta innebär att föreningen utbildar personalen i barnens speciella behov.

Med den kunskapen har medarbetarna på Aleris Barncentrum & Vårdcentral sedan tagit fram arbetssätt för att underlätta för barnen. Det handlar exempelvis om att barnen får vänja sig vid mottagningen genom att komma dit några gånger före behandlingen, eller att man undviker starka ljud och ljus och tar emot barnen utanför de vanliga öppettiderna.

Projektet har nu nominerats till Autism & Aspergerförbundets årliga utmärkelse "Årets pusselbit" som delas ut i samband med förbundets rikskonferens som hålls i Linköping Konsert & Kongress den 26-27 november. I nomineringen står bland annat att medarbetarna vid Aleris Barncentrum & Vårdcentral med enkla medel har uppnått resultat som betyder mycket för familjer där varje dag är en stor utmaning.

– Vi är oerhört stolta över att bli nominerade. Det är slående hur vi med relativt enkla åtgärder och ganska små extra resurser har kunnat ge en utsatt patientgrupp tillgång till sjukvård på mer jämlika villkor – något som många tidigare saknat, säger Fredrik Cederblad, läkare och verksamhetschef vid Aleris Barncentrum och Vårdcentral.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Cederblad, läkare och verksamhetschef Aleris Barncentrum & Vårdcentral Uppsala, 070-962 13 85

Fakta Aleris Barncentrum & Vårdcentral Uppsala

Vid Aleris Barncentrum & Vårdcentral Uppsala finns barnläkare, allmänläkare, BVC-sjuksköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietist, psykolog, sekreterare, laboratoriepersonal, barnkirurg och hudläkare. Mottagningen driver bland annat ett projekt med syfte att underlätta för barn med autism att besöka primärvården. Aleris Barncentrum & Vårdcentral arrangerar också föreläsningar kring typiska barnavårdsfrågor, som magont och olycksfall i vardagen, tillsammans med Akademiska barnsjukhuset. Mottagningen är en av 19 primärvårdsenheter som drivs av Aleris.

Till toppen av sidan