Ny avhandling: Bättre prognos för prostatacancerpatienter med tidig behandling

Fler män som drabbas av prostatacancer kan leva längre om man sätter in botande behandling på ett tidigare stadium än idag. Det visar en ny avhandling som Aleris urolog Rami Klaff skrivit där han bland annat studerat levnadslängden hos män med lågrisk-prostatacancer.

Rami Klaff Aleris urolog sabbatsberg specialistvård

Prostatacancer är idag den vanligaste cancersjukdomen bland män i Sverige. Runt 10 000 drabbas varje år och cirka 2400 dör årligen av sjukdomen. Rami Klaff arbetar som specialistläkare i allmän och urologisk kirurgi på Aleris Specialistvård vid Sabbatsbergs sjukhus. Han har en lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa patienter med urologiska åkommor och besvär. En stor grupp han behandlar är män med olika former av prostataproblem, bland annat prostatacancer. 

Under de tre senaste åren har Rami Klaff kombinerat det dagliga kliniska arbetet på sjukhuset med att skriva en doktorsavhandling där han gjort en uppföljning av 1300 män med lågriskprostatacancer samt 915 män med prostatacancer som spridit sig i skelettet. Avhandlingen presenterades nyligen vid Linköpings universitet. 

Bättre prognos 

Idag övervakas och kontrolleras lågriskcancerpatienter regelbundet utan behandling (s k aktiv övervakning) och de kan leva länge med sin sjukdom utan större problem. Botande behandling (operation eller strålning) medför oftast oönskade bieffekter och så länge tumören inte visar några tecken på ökad aggressivitet vill man undvika den typen av överbehandling. Men ju längre tiden går desto högre blir riskerna för att lågrisktumörerna blir allt farligare för en del patienter med specifika egenskaper. Det här har man inte haft någon kunskap om tidigare.

-Vi har följt upp dessa patienter i två decennier och sett att tumörerna kan bli allvarliga på sikt och leda till tidig dödlig utgång, säger Rami Klaff. 

Slutsatsen är därför att fler kan leva längre om man sätter in botande behandling på ett tidigare stadium. Resultaten kommer att innebära en del förändringar för det kliniska arbetet på Sabbatsberg påpekar doktor Klaff. Nu kan man få fram bättre beslutsunderlag för uppföljningen av denna patientgrupp.

-För patienternas del betyder det att vi har möjlighet att kolla upp dem bättre och få dem ordentligt utredda för en säkrare prognos. Riskerna för att prostatacancern ska leda till dödlig utgång blir förhoppningsvis lägre, säger Rami Klaff. Vi kommer dessutom ha möjlighet att ge bättre information till patienterna och bli mer på hugget. 

 

Fakta:
Avhandling: Disease-Specific Survival in Prostate Cancer Patients - Results from the Scandinavian Prostate Cancer Group (SPCG) Trial No. 5 and Regional Cancer Register Data
Var: 11 november 2016, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Medicinska fakulteten.

Studien omfattar 2 215 manliga patienter, varav 1 300 män med lågriskprostatacancer rekryterade under perioden 1992- 2003 från Sydöstra Regionens Prostatacancerregistret (Östergötland, Kalmar och Jönköping), 915 män med prostatacancer som spridit sig i skelettet rekryterade under 1992-97 från hela Skandinavien inklusive Island.

Här kan du läsa Rami Klaffs doktorsavhandling

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, +46 706 827123 

Till toppen av sidan