Odinslunds äldreboende i topp i kommunal kvalitetsmätning

Odinslunds äldreboende, som drivs av Aleris, håller högst kvalitet av boendena i Danderyds kommun. Det visar en färsk kvalitetsmätning från kommunen.

Sedan 2004 genomför Danderyds kommun vartannat år en mätning av kvaliteten på vården och omsorgen i kommunen. Syftet är att säkerställa att samtliga vårdtagare inom kommunens särskilda boenden får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård som håller god kvalitet. Uppföljningen sker med hjälp av ett kvalitetsinstrument som innehåller en mängd frågor gällande bland annat rutiner för läkemedelshantering, delegering, avvikelsehantering, hygien, vård i livets slutskede med mera.

Maxpoäng i kvalitetsundersökningen för boenden med demenssjuka är 280 poäng. Odinslunds äldreboende fick i år hela 276 poäng. Detta är en ökning med åtta poäng från föregående mätning. Det innebär också att Odinslund fick högst kvalitetsbetyg av samtliga åtta äldreboenden i Danderyds kommun.

- Jag är stolt och glad över att vi har fått ett kvitto på att det arbete som alla medarbetare dagligen lägger ner bär frukt. Detta visar att de rutiner som vi har stödjer medarbetarnas engagemang och strävan mot trygghet och hög kvalitet, säger Linda Martinson, verksamhetschef för Odinslunds äldreboende.

Odinslunds äldreboende har 30 demensplatser och 16 omvårdnadsplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Linda Martinson, verksamhetschef Odinslunds äldreboende, 08-622 64 41 
  • Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123
Till toppen av sidan