Odinslunds äldreboende tilldelas kvalitetspris

Danderyds kommuns nyinstiftade kvalitetspris i äldreomsorgen tilldelas Aleris äldreboende Odinslund i Djursholm.

Från och med i år kommer Danderyds kommun att årligen dela ut ett kvalitetspris inom äldreomsorgen. Syftet är att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel. Tio bidrag hade nominerats till årets kvalitetspris, som alltså vanns av Odinslunds äldreboende, som drivs av Aleris.

I kommunens motivering heter det bland annat att:

När förmågorna sviktar och den enskilde inte längre kan förflytta sig så lätt måste äldreomsorgen bjuda in världen till äldreboendet. Genom ett strukturerat arbetssätt där både boende, anhöriga och personal medverkat har ett aktivitetsutbud utarbetats och genomförts. Arbetet har fokus på att stärka det friska hos individen, öka känslan av tillhörighet samt stimulera till sociala kontakter för att påverka välbefinnandet och inte minst öka nöjdhetsgraden bland de boende med aktiviteter.

Danderyds kommun betonar också att kvalitetetsarbetet syns i Socialstyrelsens brukarenkät gällande nöjdhet med aktivitetsutbudet, där resultatet har förbättrats från 9 procent nöjda till 63 procent nöjda 2014.

- Nyckeln till framgång ligger i den goda stämning som råder i arbetsgruppen. Det finns en gemensam vilja att ständigt förbättra och utveckla, och alla medarbetare bidrar med goda idéer och praktiskt arbete. Ett sådant klimat i kombination med strukturerade arbetssätt och högt i tak leder till en kvalitativ verksamhet, säger Linda Martinson, verksamhetschef för Odinslunds äldreboende.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Martinson, verksamhetschef för Odinslunds äldreboende, 073-593 83 18
Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 070-682 71 23

Till toppen av sidan