Ökat patienttryck kräver resurstillskott till Bollnäs sjukhus

Antalet patienter som söker vård vid Bollnäs sjukhus har ökat kraftigt. I en skrivelse vänder sig Aleris nu till Region Gävleborg med krav på att den ersättning som utgår för att driva sjukhuset ska motsvara de behov som finns i befolkningen.

Sjukhuset har sedan 2015 tagit emot betydligt fler patienter än tidigare, bland annat på grund av att antalet äldre stigit. Från 2014 till 2016 ökade antalet vårdtillfällen med 13 procent. Samtidigt har den ersättning som Aleris får från Region Gävleborg för att driva Bollnäs sjukhus inte ökat i samma takt.

-Det har varit ansträngt under en längre tid, men under våren och försommaren i år nådde vi en smärtgräns. Under perioden 1 november 2016 till 30 juni i år hade vi 1 300 överbeläggningar, vilket innebär att vi vid så många tillfällen tvingades placera patienter i korridorer. I en sådan situation kan vi inte bedriva en patientsäker vård och det är inte en acceptabel arbetsmiljö för våra medarbetare. Detta har bland annat synts i ett 40-tal avvikelser som rapporterats till chefläkaren i Region Gävleborg, säger Elisabeth Winsjansen, sjukhuschef och affärsområdeschef för Aleris i Bollnäs.

-Vi har under en tid påtalat läget för Region Gävleborg men inte uppfattat att vi fått gehör. När vi ser risker i patientsäkerhet och arbetsmiljö som beror på att vården saknar resurser är det vårt ansvar att informera vår uppdragsgivare Region Gävleborg. Nu får vi sätta oss ner tillsammans och hitta konstruktiva lösningar som gör att sjukvården i södra Hälsingland kan fungera bra. Sjukvården måste ha rimliga resurser och förutsättningar att klara sitt uppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan