Stabil utveckling för Aleris kvartal 3

Aleris fortsätter att utvecklas väl. Det framgår av Investors delårsrapport för januari-september som presenterades i dag, den 23 oktober.

Aleris omsättning under tredje kvartalet uppgick till 1,99 miljarder SEK och den organiska tillväxten var 10 procent. Vinsten, mätt som rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), blev 122 miljoner SEK, vilket motsvarar en marginal på 6 procent.

- Sjukvården och omsorgen i våra tre skandinaviska länder står inför stora utmaningar. Då är det viktigt att Aleris, som är en viktig partner och ett komplement till det offentliga, står starkt. På så sätt kan vi bidra med den innovation och de investeringar som ligger framför oss, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

Läs investors rapport här.

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris: + 46 706 827123

Till toppen av sidan