Stark tillväxt för Aleris under andra kvartalet

Aleris organiska tillväxt ökade under det andra kvartalet, samtidigt som lönsamheten förbättrades. Det framgår av Investors delårsrapport för januari-juni, som presenterades den 16 juli.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 2,2 miljarder SEK och den organiska tillväxten var 12 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Vinsten, mätt som rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), blev 140 miljoner SEK.

- Aleris tillväxt visar på de stora behov av innovativa och högkvalitativa vård- och omsorgstjänster som finns i Skandinavien. Det är mycket tillfredsställande att Aleris kan bidra genom att utveckla och förbättra dessa tjänster, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

Investors delårsredogörelse januari-juni 2015

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris: 0706-82 71 23

Till toppen av sidan