Sveriges Radio uppmärksammar Alerisboende för äldre med psykiska funktionshinder

Det finns för få boenden för äldre som lider av psykiska funktionshinder, konstaterar en statlig utredning. Sveriges Radio rapporterar om bristen och lyfter fram Aleris profilboende i Råsunda som ett av få exempel på bra boenden för denna grupp. Här kan du höra inslaget.

Aleris Råsunda äldreboende för personer med psykisk ohälsa

Antalet äldre som lider av av ångest, depressioner och psykotiska sjukdomar är nu så stort att det i en statlig utredning bedöms som ett folkhälsoproblem. Problemet är att det finns för få äldreboenden som kan ta hand om dessa människor eftersom det krävs specialutbildad personal med praktisk kompetens.

P1 Morgon har uppmärksammat problemet och har i ett reportage besökt Aleris Råsunda som är ett profilboende i Solna med specialkompetens inom psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Här arbetar man hårt för att de boende ska kunna vara sig själva och känna sig som hemma. Stort fokus läggs på den enskildes inflytande, frihet och ansvar – och rätten att vara annorlunda.  

-Det är framför allt acceptansen till att få vara annorlunda. Det är verkligen något vi kämpar för, det är okej att vara sig själv här, oavsett om du har paranoida vanföreställningar, är nedstämd eller euforisk så får du vara det här, säger Carina Forsberg, regionchef på Aleris Omsorg.

De som bor på Aleris Råsunda har ofta en komplex bakgrund och diagnos och de har inte sökt sig dit på egen hand. För det mesta är det en anhörig eller någon annan i omgivningen som ansett det nödvändigt då resurserna t ex inte räckt till hos traditionella äldreboenden.

-Här känner jag att det finns en större förståelse för sjukdomsbilden än på ett vanligt äldreboende. De kan skilja på psykiatriska problem och demens, berättar Ulf vars mor som är bipolär har bott på Aleris Råsunda i några månader. Han känner sig väldigt mycket tryggare än vad han hade väntat sig hur det skulle vara på ett äldreboende.

Här kan du lyssna på hela reportaget från Aleris Råsunda

Här kan du lyssna på inslaget från Ekot om bristen på specialanpassade äldreboenden

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, +46 706 82 71 23

Till toppen av sidan