Tragisk olycka i nödutgång

En boende på Vårbacka Plaza i Vårby söder om Stockholm har omkommit i en trappa som är nödutgång. Aleris ser allvarigt på händelsen och vidtar nu åtgärder kring utrymningsvägar och larm.

- Det som inträffat är en förfärlig olycka. Jag känner djupt med de anhöriga och Aleris vidtar nu en mängd åtgärder för att ytterligare klargöra orsakerna till olyckan och förebygga liknande händelser, säger Anne-Marie Svensson, VD för Aleris Omsorg.

Mannen, som förolyckades den 10 november, har tagit sig igenom en dörr som är larmad och leder till en nödutgång. Med hänsyn till att det är en nödutgång som snabbt måste kunna öppnas får denna typ av dörr inte vara låst.

Med anledning av det inträffade har Aleris inlett ett omfattande arbete i syfte att på kort och lång sikt ytterligare förbättra säkerheten.

  • Utredning enligt lex Sarah pågår.
  • Efter händelsen har Aleris genomfört en omfattande larm- och brandsäkerhetsgenomgång på Vårbacka Plaza.
  • Samtliga nödutgångar vid Vårbacka Plaza besiktigas dagligen för att säkerställa att dörrar är plomberade.
  • Förstärkt internt informations- och utbildningsarbete med fokus på risker i den fysiska miljön genomförs på Vårbacka Plaza.
  • Aleris genomför en översyn av alla våra äldreboenden avseende brand och säkerhet både avseende byggnation, rutiner och utbildning av personal. Resultaten av denna översyn beräknas vara klara under januari 2015.
  • Aleris Omsorgs totala brandskyddsarbete, där utrymningsvägar är en viktig del, förstärks för att hitta säkra lösningar för demensboenden.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan