Trygghetsskapande teknik i fokus när Aleris storsatsar i Malmö

Med smarta armband kan de äldres självständighet bli större samtidigt som möjligheterna att upptäcka försämringar i deras hälsa eller ökad fallrisk förbättras. När Aleris öppnar två nya äldreboenden i Malmö kommer den nya tekniken att finnas på plats.

Aleris Plaza-boende har fått sitt namn från de öppna platser för samvaro, inne och ute, som finns på alla boenden. När vi utformat våra Plaza-boenden har vi frågat äldre hur de vill ha det och kombinerat deras behov med våra medarbetares professionella kunnande och vad äldreforskningen visar. Detta har lett fram att vi i på alla våra boenden lovar:

  • Att varje boende får omsorg utifrån just sina behov och förutsättningar.
  • Att måltiderna ska vara en stund av glädje, samvaro och gemenskap.
  • Att utbudet av aktiviteter och utevistelse är så stort att alla boende varje dag ska känna att det finns något som passar dem.
  • Att vi använder modern teknik som ger de äldre självständighet och trygghet. Självklart ska de också ha tillgång till surfplatta och musiktjänster.

På Aleris Limhamn Plaza och Aleris Västra hamnen kommer vi att erbjuda de äldre smarta armband med en mängd funktioner. Armbanden fungerar som nycklar, vilket gör att man inte behöver ha låsta dörrar på de båda boendena. Armbanden ger istället signaler till medarbetarna exempelvis om en äldre som inte bör gå ut ensam är på väg ut. En annan viktig funktion är att armbanden signalerar om en äldre som gått upp på natten faller. Via armbanden kan man också få en bild av hur en person brukar röra sig. Avvikelser eller förändringar kan ge fingervisningar om försämrad hälsa eller exempelvis begynnande demenssjukdom.

- Den trygghetsskapande tekniken är fantastisk för att öka de äldres självständighet och samtidigt ha en hög trygghet. Den underlättar också för våra medarbetare och gör att de kan lägga mer tid på omvårdnad och aktiviteter, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

- Malmö är dynamisk stad som har en hög andel unga, men också en hög andel äldre. Vi har haft en mycket bra dialog med kommunen och känner att den, precis som vi, brinner för att alla äldre ska bo bra och tryggt. På våra Plaza-boenden kan man fylla sin dag med aktiviteter om man vill det, eller ta det lugnt om man hellre vill ha det så. Det är så ett äldreboende blir när man lyssnar på de äldre, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

Aleris Västra Hamnen Plaza och Aleris Limhamn Plaza kommer att ha plats för 60 respektive 74 äldre och byggs i samarbete med Vectura Fastigheter.

-Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att genomföra dessa attraktiva och välbelägna boenden i samarbete med Aleris i Limhamn och Västra hamnen i Malmö, säger Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter.

 

Frågor och svar om Aleris Västra Hamnen Plaza och Aleris Limhamn Plaza

När öppnar Aleris Västra Hamnen Plaza och Aleris Limhamn Plaza?

Planerad öppning tredje kvartalet 2020.

Hur gör man om man är intresserad av att bo på Aleris Västra Hamnen Plaza eller Aleris Limhamn Plaza?

För att ansöka om plats kontakta din hemkommun. Om du bor i Malmö kan du läsa mer här:

https://malmo.se/Omsorg-vard--stod/Boende-for-aldre/Ansokan.html

För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris 0706-827123

 

 

 

 

Till toppen av sidan